Showing all 2 results

CẦU DẪN TẢI DI ĐỘNG – LINH ĐỘNG DI CHUYỂN VỊ TRÍ

CÔNG DỤNG :

Cầu dẫn tải di động cho xe nâng vận chuyển hàng hóa(Mobile Loading Bridge), được sử dụng để kết nối thân xe và sàn nhà kho khi xuất nhập hàng hóa hoặc vận chuyển hàng hóa.

ƯU ĐIỂM:

Cầu dẫn tải di động có thể chuyển đổi qua lại dễ dàng. Thiết bị được thiết kế rời, không cần phải lắp đặt cố định nên có thể di chuyển đến nhiều vị trí khác nhau để kết nối thân xe và sàn kho khi xuất nhập hàng.

PHÂN LOẠI CẦU DẪN TẢI DI ĐỘNG:

Cầu dẫn tải di động được chia thành 2 loại là: Dock Plates và Dock Boards