PRODUCT

LOADING SYSTEMS – NAVIDOCK DOCKING SOLUTIONS

HỆ THỐNG CỬA

Sp-lien-quan-SPtong
  • Cửa Trượt Trần
  • Cửa Cuốn Kim Loại
  • Cửa Cuốn Nhanh Kim Loại
  • Cửa Cuốn Nhanh Vải Kim Loại

GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT

➜ Ngăn thất thoát nhiệt
➜ Ngăn bụi (mùi hôi)
➜ Côn trùng
➜ Vách ngăn khu vực
➜ Rèm ngăn thất thoát nhiệt
➜ Rèm ngăn côn trùng
➜ Rèm ngăn bụi
➜ Tia lửa hàng / chống tia UV
➜ Bắt côn trùng
➜ Diệt côn trùng
➜ Kiểm soát côn trùng